Khang-dinh-ca-tinh-bang-dich-vu-in-hinh-ca-nhan-len-op-lung-iPhone

Khẳng định cá tính bằng dịch vụ in hình cá nhân lên ốp lưng iPhone

 01:14 01/08/2016

Hiện nay, in hình lên ốp lưng iPhone 6 plus đã trở thành trào lưu trong giới trẻ, vừa bảo vệ được điện thoại, vừa khẳng định cá tính bản thân. Bạn đã thử chưa?